Vårdnadstvist

Så går en vårdnadstvist till

En vårdnadstvist bör ses som sista utvägen när alla andra försök att lösa en tvist gällande barns vårdnad och umgänget har havererat. Det är viktigt att känna till att det kan bli en mycket långdragen process. Finns det möjlighet att lösa det utanför domstol så är det alltid en bättre väg då en vårdnadstvist brukar vara slitsam för samtliga inblandade, barn som vuxna.

Nedan beskriver vi de steg som man går igenom vid en vårdnadstvist. I större städer som Göteborg får man räkna med att processen tar minst ett år då domstolarna har många ärenden på sitt bord.

När samarbetssamtal inte fungerar

I de flesta fall går det att lösa problem i kommunikationen kring barnens vårdnad i samarbetssamtal hos familjerätten. Om en part motsätter sig detta eller om det finns starka skäl till att undvika det, till exempel att det har förekommit våld i en relation, eller om man helt enkelt inte kan förhålla sig lugna och sakliga i varandras närvaro, kan det finnas skäl att påbörja en vårdnadstvist.

En vårdnadstvist inleds med att man lämnar in en stämningsansökan mot den andra vårdnadshavaren. Det är viktigt att du tar juridisk hjälp i detta steg för att vara säker på att allt formuleras på rätt sätt, oavsett om det är du själv som lämnar in stämningsansökan eller om en sådan har inlämnats mot dig. Tvisten kommer nu att tas upp av tingsrätten.

För att slippa en långdragen process kan det vara värt ett försök att ta fram ett samarbetsavtal med hjälp av båda parters jurister. Kan man upprätta ett juridiskt bindande avtal kring hur vårdnad och umgänge ska se ut så kan man undvika att ärendet behöver tas upp i tingsrätten.

Muntlig förberedelse

Om ärendet ändå måste tas vidare till rätten så är det första steget en muntlig förberedelse. Här får båda parterna i målet redogöra för sin sida i saken och får framställa hur de själva skulle vilja att barnens vårdnad, boende och umgänge ska se ut. Det kan innebära att man begär att få ensam vårdnad om barnen, eller att man föreslår fortsatt delad vårdnad.

Domaren kommer därefter att lämna ett interimbeslut som gäller vårdnad och umgänge fram till att den slutgiltiga domen har tagits i rätten. Det är viktigt att följa det beslut som rätten tar redan här, oavsett om det är till för- eller nackdel för dig själv.

Vårdnadsutredning

Härefter följer själva utredningen. Tingsrätten brukar ge familjerättsenheten hos socialtjänsten i kommunen i uppdrag att utreda barnens hemförhållanden och om det finns särskilda skäl för att barnen skulle må bättre av att ha en av parterna som huvudsaklig vårdnadshavare och om barnen skulle må bättre av att bo huvuddelen av tiden hos en av föräldrarna. De kan också anse att båda är lika lämpade och därför föreslå att både boende och vårdnad fortsatt ska vara delad.

Viktigt under vårdnadsutredningen är att man är öppen och saklig samt samarbetar med myndigheterna för att öka sina chanser i rätten. Likaså är det bra att dokumentera viktiga situationer som till exempel överlämning av barnen till den andra föräldern, möten med förskola eller skola, läkarbesök och dylikt.

Huvudförhandling

Efter att vårdnadsutredningen anses vara färdig så tas målet upp för huvudförhandling. Här läggs samtliga bevis fram i rätten och de kan även begära in vittnesmål från nyckelpersoner i barnens vardag.

Därefter fäller tingsrätten sin dom och i samband med detta brukar man även reglera barnens rätt till umgänge med respektive förälder.

förälder som kramar barn

Överklaga beslut

Om du inte skulle vara nöjd med den dom som tingsrätten har fällt finns det möjlighet att överklaga beslutet till hovrätten. Viktigt att veta är dock att det måste finnas tydliga skäl till varför ditt mål ska kunna tas upp i nästa instans. Om du har fått ett domslut som du inte är nöjd med kan du alltid vända dig till oss så utvärderar vi dina chanser till att få prövningstillstånd.

Även om du skulle förlora din vårdnadstvist i rätten så har du i de flesta fall ändå rätt till umgänge med dina barn. När barnen växer upp och blir äldre har de möjlighet att få önska ett utökat umgänge med dig, så tappa inte hoppet! Håll kontakten med dina barn och var fortsatt delaktig i deras vardag. Det är det bästa du kan göra för att vara en god förälder till dem oavsett om du har juridiskt ansvar eller inte för dem. Har ni inte möjlighet att ses så ofta för att ni bor på olika ort är det bra att försöka hålla kontakten genom att ringa eller kommunicera via de sociala medier som dina barn använder.

Din jurist står vid din sida genom processen

Vänd dig till oss redan idag om du står inför att vilja inleda en vårdnadstvist eller om en stämningsansökan har inlämnats emot dig för att påbörja processen. Vi ser till att du får den hjälp och det stöd som du behöver längs vägen och att dina intressen framläggs i rätten på bästa möjliga sätt. Vi erbjuder alltid ett gratis inledande rådgivningssamtal innan vi påbörjar jobbet.

 

Vi bistår med juridisk hjälp vid vårdnadstvister.