Vi hjälper dig
vid en vårdnadstvist

Familjerätt - Vårdnad - Umgänge

Vi hjälper dig
vid en vårdnadstvist

Familjerätt - Vårdnad - Umgänge

Juridisk hjälp vid ärenden som rör vårdnad i Göteborg

Vid en separation eller en skilsmässa kan det uppstå konflikter kring umgänge och vårdnad av de gemensamma barnen. Om du skulle befinna dig i en situation där ni som föräldrar inte lyckas komma överens om hur barnens vardag ska se ut kan det finnas behov av juridiskt stöd för att komma vidare. Vi hjälper dig som behöver en kvalificerad jurist eller advokat vid vårdnadstvist i Göteborg. Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri inledande rådgivning!

Om det är möjligt att lösa problemen utanför rätten är det alltid den bästa vägen att gå. Alternativet är en vårdnadstvist där rätten beslutar i de frågor som rör vårdnad, boende och umgänge med barnen.

Ta hjälp av en erfaren advokat inom familjerätt om du går eller ska gå genom en vårdnadstvist i Göteborg. Du är varmt välkommen att kontakta oss via formuläret här på sidan. Ju tidigare i processen du hör av dig, desto lättare är det för oss att ge dig kvalificerat stöd och rådgivning kring hur du bäst går vidare.

En vårdnadstvist handlar om det juridiska ansvaret

Vårdnad om barn handlar om det juridiska ansvaret, inte om huruvida den andra föräldern har rätt att umgås med sina barn eller inte. Vårdnaden gäller frågor såsom var barnen ska ha folkbokföringsadress, vilken skola eller förskola de ska gå på, utfärdande av pass, vilken vård de ska få och liknande. De frågor som det krävs att en vårdnadshavare kan skriva under på fram till att barnet är myndigt helt enkelt.

Rätten kan komma att besluta att en av er får ensam vårdnad om barnen eller att ni fortsatt ska ha gemensam vårdnad. Det hela avgörs i en rättsprocess i tingsrätten där ni båda får komma till tals. Processen föregås av en vårdnadsutredning som vanligtvis utförs av familjerättsenheten hos socialtjänsten. Här kan du läsa mer om hur en vårdnadstvist går till.

Vårdnadstvist Göteborg – barn i skog

Rätten till umgänge kan också regleras vid vårdnadstvist

Rätten till umgänge med de egna barnen kan även den komma att regleras i samband med en vårdnadstvist. När detta sker utgår rätten alltid från vad som är bäst för barnen för att de ska få en trygg tillvaro. I Sverige är det barnet som ska ha rätt till umgänge med sina föräldrar. 

När barnen blir äldre brukar man kunna justera umgänget utifrån hur de själva vill ha det och kan exempelvis lösa det med växelvis boende om det går att kombinera med skolgång och resvägar.

Man försöker i det yttersta att hitta en lösning som fungerar både för barnen och föräldrarna. Det är endast i fall där det har förekommit misshandel, missbruk eller psykisk sjukdom som man brukar anse att det är bättre för barnen att slippa umgås med sin förälder.

Vi är specialister på vårdnadstvist i Göteborg

När du står inför en vårdnadstvist så är det viktigt att du har en kompetent jurist eller advokat vid din sida. Det krävs att personen är insatt i rättsläget och är erfaren inom denna typ av frågor för att du ska få bästa möjliga hjälp.

Vi kan hjälpa dig att försöka ta fram ett samarbetsavtal innan det hela behöver tas till domstol och förhandlar då med den andra vårdnadshavarens jurist för att försöka hitta en lösning som passar er båda.

Skulle de försöken misslyckas så hjälper vi dig att lämna in en stämningsansökan för att påbörja en vårdnadstvist. Detsamma gäller om den andra föräldern har lämnat in en stämningsansökan mot dig. Vi finns med under hela processen, hjälper dig med att sammanställa bevis och föra din talan i rätten. Hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!

Förebyggande steg som du kan ta

Om du har hamnat i en situation där det är mycket konflikter kring barnens vardag finns det en del saker du kan göra för att förebygga att problemen blir till en vårdnadstvist.

Till att börja med så bör du försöka förhålla dig saklig. Det är lätt att man blir arg på den andra parten, särskilt om man har haft ett liv tillsammans och inte längre kommer överens.

Stanna upp och ställ dig frågan om ditt beteende hjälper dina barn att få en trygg tillvaro. Även om du själv är arg på din före detta partner så bör du komma ihåg att barnen troligtvis tycker om er båda och fortsatt vill ha er i sina liv.

Vid en vårdnadstvist försöker man hitta en lösning där umgänget och de vårdnadsförhållanden som beslutas är till för barnen och inte för att göra föräldrarna nöjda. Lagen är skriven så att man alltid ska se till barnens bästa, och grundregeln är att barn har rätt till att ha båda sina föräldrar i sitt liv. 

Givetvis finns det undantag då den ena föräldern utgör en fara för dig själv eller barnen. Vänd dig direkt till oss så hjälper vi dig vidare. Det finns god hjälp att få via exempelvis kvinno- eller mansjourer.

Var delaktig i barnens vardag

Se till att vara aktiv och delaktig i dina barns vardag. Visa intresse, håll koll på aktiviteter och barnens vård, skolgång och liknande.

Visa engagemang och att du finns tillgänglig när barnen behöver dig. Försök att kommunicera lugnt och sakligt med din före detta partner. Dokumentera om det händer något utöver det vanliga, till exempel om barnen skulle skada sig.

Be att få intyg från lärare och se gärna till att ha en betrodd person med dig vid hämtning och lämning av barnen om det brukar uppstå konflikter i den typen av situationer.

Genom att vara aktiv och engagerad samt genom att dokumentera det som händer så ökar du dina chanser vid en eventuell tvist.

Vad gör jag om den andra föräldern saboterar umgänget?

Brott mot umgängesrätten efter att en vårdnadstvist har genomförts kan vara skäl till att ta upp målet på nytt. Likaså kan brott mot umgängesrätten påverka chanserna att få ensam vårdnad om barnen. Det är därför viktigt att alltid följa det som rätten har beslutat, även om det gäller ett interimbeslut före det att vårdnadstvisten är avslutad.

Låt barnen komma till tals

En vårdnadstvist genomförs först och främst för att barnen ska få en trygg tillvaro där de slipper oroa sig över hos vem de ska bo, när de ska få träffa sina båda föräldrar, var de ska gå i skola med mera.

När barnen är gamla nog att själva ha åsikter om hur de vill ha det så säger lagen att man ska ta hänsyn till deras åsikter. Tyvärr så sker inte alltid detta beroende på hur familjerättsenheten vid socialtjänsten arbetar under vårdnadsutredningen.

Om du anser att dina barn inte har fått säga sitt så kan du ta hjälp av oss så ser vi till att barnens önskemål förmedlas till rätten.

Vad innebär en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist innebär att en domstol, vanligen tingsrätten, avgör vem som är mest lämpad att vara ansvarig för de juridiska besluten kring vårdnaden om barn. Domen som fälls avgör om vårdnaden fortsatt ska vara delad eller om en av barnens föräldrar ska vara ensam vårdnadshavare. Processen föregås av en utredning som brukar göras av familjerätten i Göteborg om man bor i denna region. Under utredningen tittar man på barnens hemförhållanden, föräldrarnas engagemang i barnens vardag, barnens anknytning till föräldrarna med mera.

I samband med processen brukar man även besluta hur umgänget med barnen ska se ut och var barnen huvudsakligen ska bo.

Om du behöver hjälp vid en vårdnadstvist i Göteborg är du varmt välkommen att vända dig till oss. Vi har lång erfarenhet av denna typ av ärenden och vet hur man hanterar dem på bästa möjliga sätt.

Orolig för att inte ha råd?

Många oroar sig för kostnaderna vid en rättsprocess. Därför kan det vara bra att känna till att du i många fall kan få rättshjälp via din hemförsäkring. Försäkra dig om vad som gäller på just ditt försäkringsbolag. 

Specialister på vårdnadstvist i Göteborg. Få kompetent stöd.